Home > News > Bruls wil NEC-café sluiten: ‘verzamelplaats hooligans’
News

Bruls wil NEC-café sluiten: ‘verzamelplaats hooligans’

De Nijmeegse burge­meester Bruls wil ‘NEC-café’ Gof­fertzicht een jaar lang sluiten. Vol­gens Bruls is het café aan de Ha­zenkampseweg ‘een verzamel­plaats geworden voor hooligans’, zo schrijft hij in een brief waarin de uitbaters de wacht wordt aan­gezegd.


‘Uit een rapportage die ik van de politie heb ontvangen, blijkt dat uw café een gevaar ople­vert voor de openbare orde en vei­ligheid.’ Goffertzicht is al sinds jaar en dag de plek waar fanatieke NEC-sup­porters, inclusief een deel van de harde kern, elkaar op wedstrijdda­gen treffen.

De directe aanleiding om nu op te treden tegen het ca­fé, vloeit volgens Bruls voort uit enkele incidenten met NEC-sup­porters rondom de thuiswedstrij­den tegen FC Groningen (3 augus­tus) en Vitesse (29 september).

Bron: BN De Stem

Leave a Reply