Home > News > Bayern vergoed een deel van de hoge prijs voor de uitwedstrijd naar ArsenalBayern subsidise the high price of their fans match tickets for Arsenal away
News

Bayern vergoed een deel van de hoge prijs voor de uitwedstrijd naar ArsenalBayern subsidise the high price of their fans match tickets for Arsenal away

Bayern München hebben aangekondigd dat de club van plan om de prijs van de toegangsbewijzen met hun fans ‘voor de aankomende Champions League subsidiëren laatste 16 heenwedstrijd tegen Arsenal als “een klein bedankje voor de geweldige support” de club hebben in de afgelopen 12 maanden ontvangen .

Bayern Munich have announced that the club intend to subsidise the price of their fans’ match tickets for the upcoming Champions League last 16 first leg against Arsenal as ”a small thank-you for the great support” the club have received in the past 12 months.

In plaats van maar liefst € 75 ( £ 62 ) voor een ticketin het Emirates , zal Bayern München het verminderen van de kosten voor ‘slechts’ € 45 ( £ 37 ) ondanks het feit dat 18.000 reizen fans al gelden voor de 2974 tickets die moeten is beschikbaar voor de wedstrijd tegen de Gunners op 19 februari gemaakt .

De Duitse reuzen zei dat ze zich bewust van de volledige ticketprijs zou een ” enorme deuk in mapjes supporters ” te maken en besloot daarom bijna € 90.000 van de club kas te zetten in de richting van kloppen de prijs naar beneden voor hun fans , met een club verklaring te lezen als volgt:

” Van bijzonder belang is het feit dat een groot aantal van de Bayern fans niet alleen naar de grote gelegenheden , maar ook deelnemen aan elke uitwedstrijd : en deze loyaliteit betekent het bijwonen van een groot aantal spellen een groot deel van de tijd , die een groot maakt deuk in mapjes supporters ‘ .

Bayern hebben daarom besloten om de tickets voor de uitwedstrijd bij Arsenal subsidiëren met bijna € 90.000 . Zo betekent iedere Bayern fan die een ticket voor het spel koopt … in Londen , betaalt slechts € 45 (in plaats van de reguliere € 75) . Dit is bedoeld om een klein bedankje te vertegenwoordigen voor de geweldige steun van de volgelingen in het afgelopen kalenderjaar 2013 . ”

Bron: ultras-tifo

Instead of having to shell out a whopping €75 (£62) for a seat at the Emirates, Bayern Munich are reducing the cost to ‘just’ €45 (£37) despite having 18,000 travelling fans already apply for the 2,974 tickets that have been made available for the game against the Gunners on February 19th.

The German giants said they realised the full ticket price would make a “huge dent in supporters’ wallets” and therefore decided to put almost €90,000 from the club coffers toward knocking the price down for their fans, with a club statement reading thus:

“Of particular note is the fact that a large number of Bayern fans not only go to the big occasions, but also attend every away game: and this loyalty means attending a high number of games a great deal of the time, which makes a big dent in supporters’ wallets.

Bayern have therefore decided to subsidise the tickets for the away game at Arsenal with nearly €90,000. Thus meaning every Bayern fan who buys a ticket for the game…in London, will pay only €45 (instead of the regular €75). This is intended to represent a small thank you for the great support of the followers in the past calendar year 2013.”

Source: ultras-tifo

Leave a Reply