Home > News > Real Madrid bestraft voor racistische supportersReal Madrid punished for racist fans
News

Real Madrid bestraft voor racistische supportersReal Madrid punished for racist fans

Real Madrid moet in de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Champions League zijn stadion gedeeltelijk sluiten. Dit besluit is genomen door het disciplinaire comité van de UEFA naar aanleiding van het racistische gedrag van de Real Madrid supporters in de halve finale tegen Bayern München afgelopen maand.

Real Madrid must close her stadium partially in the next home game in the Champions League. This decision was taken by the disciplinary committee of UEFA following the racist behavior of Real Madrid supporters in the semi-final against Bayern Munich last month.

De UEFA maakte niet bekend wat de supporters precies gedaan hebben waardoor de club nu bestraft word, maar bekend was al dat er een doek in de betreffende vakken te zien was met een nazi symbool. De vakken 120 en 122 van het stadion zullen worden gesloten tijdens dit duel en de club moet in deze vakken een spandoek plaatsen met daarop te tekst ‘No to racism’.

UEFA did not report what the fans have done exactly so that the club is now punished, but it was already known that there was a banner shown in the boxes with a Nazi symbol. Boxes 120 and 122 of the stadium will be closed during this game and the club needs to place a banner with text ‘No to racism’ in these boxes.

Leave a Reply