Home > News > Italië past wet rondom voetbal aanNew laws in Italy for supporters
News

Italië past wet rondom voetbal aanNew laws in Italy for supporters

Toen een aantal maanden geleden de 30-jarige Napoli supporter Ciro Esposito werd neergeschoten door een berucht lid van de AS Roma harde kern was de maat voor de Italiaanse overheid vol. Vandaag heeft de overheid de nieuwe regels bekend gemaakt rondom het voetbal waarmee ze zullen proberen het geweld rondom de wedstrijd te stoppen.

A few months ago, the 30-year-old Napoli supporter Ciro Esposito was shot by a notorious member of the AS Roma firm. Today, the government announced new rules around the football with which they will try to stop the violence around the game.

In Italië gaan ze nu meer werken met wat men daar een DASPO noemt. DASPO is vergelijkbaar met een stadionverbod in Nederland, een aantal specifieke regels voor rondom voetbalwedstrijden als poging om het geweld te stoppen. De nieuwe DASPO heeft nu een lengte van minimaal 3 jaar, voor overtreders die weer in de fout gaat minimaal 5 jaar en een maximum van 8 jaar. Supporters kunnen nu worden geweerd voor het meenemen van banners, vlaggen, doeken of ander materiaal wat haatdragend is of geweld uitlokt.

Naast deze nieuwe ingrijpende regels bied de nieuwe wet ook de mogelijkheid om supporters van een club te weren bij het bezoeken van uitwedstrijden tot maximaal 2 jaar. Naast de nieuwe regels voor de supporters worden ook de voetballers aangepakt, mocht iemand zich om laten kopen om de wedstrijd te beinvloeden kan deze een celstraf verwachten van 2 tot 6 jaar met een maximum van 9 jaar en 100.000 euro boete.

Minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano zei het volgende; ‘De overheid heeft zijn geduld verloren met die wie het voetbal proberen te verwoesten. Dit is precies wat er is gebeurd bij het overlijden van Ciro Esposito, en dit moet nooit weer kunnen gebeuren. We hebben de clubs meer onder druk gezet om alles op orde te krijgen.’.

In Italy they are now working with what is there called a DASPO. DASPO is similar to a stadiumban probably used in your country, a number of specific rules around football as an attempt to stop the violence. The new DASPO now has a length of at least three years, while repeat offenders get at least 5 years and a maximum of 8 years. Supporters can now be banned for carrying banners, flags, signs or other material that is hateful or provokes violence.

In addition to these new rules, the radical new law also provides the ability to ban clubs from having away supporters for up to two years. The new law also affects te players of the Italians clubs. Should anyone receive money or goods to alter te result of a match will be given 2 to 6 years in prison with a maximum of 9 years and a 100,000 euro fine.

Interior Minister Angelino Alfano said the following; “The government has lost its patience with those who try to destroy football. This is exactly what happened when Ciro Esposito passed away, and this must never happen again.

Leave a Reply