Home > News > Supporters Vak-080 krijgen brief van NEC!
News

Supporters Vak-080 krijgen brief van NEC!

Beste supporter,

Sinds de komst van vak 080 is jouw aanwezigheid in het vak van toegevoegde waarde om de sfeer in De Goffert te verbeteren. Inmiddels bestaat het sfeervak 1,5 jaar. De spelersgroep ervaart de steun en de sfeer die vanuit het vak ontstaat sindsdien als extra motivatie. Daar zijn wij trots op!
Bij het ontstaan van vak 080 is er één duidelijke stelregel geplaatst:het bordes moet vrijgehouden worden aangezien dit een vluchtroute is. Het niet mogen staan op het bordes is dus omwille van calamiteiten, interventiemogelijkheden en vluchtwegen. Voor ieders veiligheid begrijpen we allemaal dat er controle en handhaving vanuit de club moet plaatsvinden.

De afgelopen 1,5 jaar is gebleken dat dit moeilijk tot niet te hanteren is door zowel de supporters als onze stewardorganisatie. Stewards moeten verschillende supporters vaker dan één keer per wedstrijd wijzen op het feit dat zij niet op het bordes mogen staan.

In gesprekken met supporters uit het vak zijn verschillende oplossingen besproken. Vanaf heden zal er op het bordes een streep zichtbaar zijn om de ruimte aan te geven die vrijgehouden dient te blijven. De club betreurt het ten zeerste, maar is helaas genoodzaakt om vanwege veiligheidsoverwegingen deze maatregel te nemen. Wordt deze streep (letterlijk) overschreden, zullen er gepaste maatregelen volgen.

Wij hebben er alles aan gedaan om dit op andere manieren op te lossen maar zien geen andere mogelijkheid. Wij rekenen op jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Leave a Reply