Home > Court
News

Celtic betaald alle kosten die gemaakt zijn in de rechtbank tegen de Nederlandse politieCeltic will pay for all the costs made in court against the Dutch police

De Schotse club Celtic zal hun achterban financieel te hulp schieten in hun strijd voor gerechtigheid tegen de Nederlandse politie. De club zal alle kosten betalen die gemaakt zijn in de rechtbank. The Scottish club Celtic will help their supporters financially in their fight for justice against the Dutch police.

Read More